Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-12-09 11:45
Pkt 2. porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej.

Przewodniczący RMZ J. Komorowski przedstawił projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. W głosowaniu: za-20, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]