Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-12-09 11:48
Pkt 4. porządku obrad

Złożenie ślubowania przez Prezydenta Miasta Zgierza.

Pani I. wieczorek składa uroczyste ślubowanie:„Obejmując urząd prezydenta miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta.”

„Tak mi dopomóż Bóg”.

Zastępca Prezydenta S. Łodwig składa gratulacje Pani Prezydent i zaprasza do stołu prezydialnego.

Głos zabiera Prezydent Miasta Zgierza I. Wieczorek dziękując wszystkim za zaufanie i poparcie. Deklaruje współpracę z mieszkańcami i kontynuację działalności poprzednich władz miasta. Dziękuje ustępującemu Prezydentowi J. Sokołowi i RMZ V kadencji. Podkreśla, że będzie inwestować w ludzi, służyć na rzecz rozwoju Zgierza. Pani Prezydent przedstawia swoje plany do zrealizowania w czasie VI kadencji Samorządu Zgierskiego.  Przypomina o swoim nadal aktualnym haśle wyborczym "Wieczorek dla ludzi, poranek dla Zgierza"

Następuje wręczenie kwiatów i gratulacje od zebranych na sali władz miasta V kadencji oraz licznych gości.

Drukuj
[ Powrót ]