Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-12-09 12:19
Pkt 4. porządku obrad - cd.

Złożenie ślubowania przez Prezydenta Miasta Zgierza.

Głos zabiera Wicemarszałek Sejmu E. Kierzkowska składając jeszcze raz gratulacje nowo wybranej Radzie Miasta Zgierza VI kadencji oraz Prezydent I. Wieczorek. Składa również wszystkim życzenia bożonarodzeniowe.

Drukuj
[ Powrót ]