Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-12-09 12:22
Pkt 5. porządku obrad

Złożenie ślubowania przez radnego.

Przewodniczący RMZ J. Komorowski odczytuje rotę ślubowania: „Wierny konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Przewodniczący dodał, iż ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: ”Tak mi dopomóż Bóg”.

Po odczytaniu roty ślubowania, radny J. Sokół wypowiedział zdanie „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.

Prezydent I. Wieczorek wręcza kwiaty radnemu J. Sokołowi.

Drukuj
[ Powrót ]