Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-12-09 12:25
Pkt 7. porządku obrad

Zapytania mieszkańców.

Mieszkaniec M. Kolenda porusza problem zdewastowanego Pomnika Polaków Zamordowanych przez Wermacht znajdujący się w Lesie Dąbrowskim. Prosi o odtworzenie napisu na pomniku.

Głos zabiera mieszkanka Z. Niechciał mówi o inicjatywie utworzenia nowego żłobka na terenie osiedla Nowe Miasto. Mówi o wysokości diet radnych RMZ i członków jednostek pomocniczych - przypomina, że stanowisko radnego jest funkcją społeczną. Prosi również o wytypowanie przez Prezydenta jego Zastępców.

Mieszkaniec Ogrodowczyk apeluje do Pani Prezydent o usprawnienie przepływu informacji pomiędzy władzami miasta a mieszkańcami miasta.

Mieszkaniec Morawski pyta jak długo urzędnicy UMZ będą działać na rzecz szkody miasta.

Drukuj
[ Powrót ]