Przetargi, Konkursy, Sprzedaż Konkurs ofert: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Norwida, ul. Reja" (wynik) 2020-06-26 14:36 Konkurs ofert: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz – ulica Proboszczewice, ulica Boczna” (wynik) 2020-06-26 12:58 Konkurs ofert: pełnienie nadzoru inwestorskiego "Przebudowa ulicy Jagiełły w Zgierzu na odcinku od ul. Letniej do posesji nr 25 w ramach zadania "Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul Jagiełły" (wynik) 2020-06-19 14:13 konkurs ofert: w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży - organizacja letnich obozów sportowych (wynik) 2020-06-19 13:07 Konkurs ofert: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. „Wykonanie modernizacji ulicy Długiej w Zgierzu" (unieważnienie) 2020-06-02 14:24 Konkurs ofert: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRiD) i pozwolenia wodno-prawnego dla „Budowy ulicy Obrońców Warszawy w Zgierzu od ul. Jedlickiej do ul. Grotnickiej oraz od skrzyżowania z ul. Grotnicką w kierunku Lućmierza do posesji nr 50/52” (wynik) 2020-03-30 11:20 Konkurs ofert - dostawa sprzętu sieciowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu WiFi4EU (wynik) 2020-03-05 13:39 Konkurs ofert - budowa oświetlenia ulic Bajkowej i Zawilcowej (wynik) 2020-02-20 13:55 Zaproszenie do składania ofert dotyczących opracowania dokumentu pn. "Strategia elektromobilności dla Gminy Miasto Zgierz na lata 2019-2035" 2020-02-18 14:06 Konkurs ofert na lokalne inicjatywy kulturalne oraz imprezy edukacyjne nawiązujące do historii i tradycji Miasta Zgierza (wynik) 2020-02-06 09:00 Drugi konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie inicjatyw na rzecz środowiska osób trzeciego wieku (wynik) 2020-01-14 13:24 Konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie inicjatyw na rzecz środowiska osób trzeciego wieku (wynik) 2019-12-09 14:16 Konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży (wynik) 2019-12-09 14:11 Konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie inicjatyw na rzecz osób najuboższych (wynik) 2019-12-09 09:52 Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 roku (wynik) 2019-12-06 14:02 Konkurs ofert na realizację zadania publicznego - „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży" w 2020 roku (wynik) 2019-12-06 13:59 Konkurs ofert na realizację - działań w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich integracji ze środowiskiem lokalnym w 2020 roku (wynik) 2019-12-06 13:56 Konkurs ofert - pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy ks. Jerzego Kowalczyka w Zgierzu" (wynik) 2019-12-05 12:23 Konkurs ofert na realizacje zadania publicznego - prowadzenia hostelu wraz z salą konferencyjną w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy" (wynik) 2019-12-05 12:10 Konkurs ofert na realizację zadania publicznego - prowadzenia lokalu gastronomicznego w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy" (wynik) 2019-12-05 12:06 Konkurs ofert - wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe (wynik) 2019-12-03 15:51 Konkurs ofert - wykonanie opracowania (wynik) 2019-12-03 15:44 Konkurs ofert - dostawa ulotek i naklejek (w tym opracowanie projektów graficznych i wykonanie) - wynik 2019-11-07 14:50 Konkurs ofert - Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Jagiełły" - wynik 2019-10-25 12:11 Konkurs ofert - Przebudowa chodnika ulicy Henryka Dąbrowskiego w Zgierzu (wynik) 2019-10-23 12:30 Strona 1 z 12 >>
separator