Infoserwis > Przetargi, Konkursy
| Wszystkie działy | Aktualności | Edukacja | Gospodarka | Kultura, Imprezy | Ogłoszenia | Ogłoszenia Innych Organów | Przetargi, Konkursy | Rolnictwo | Społeczeństwo | Sport, Rekreacja | Zdrowie |

Konkurs ofert - Inspektor nadzoru inwestorskiego - ul. Grotnicka
Zamawiający: Gmina Miasto Zgierz, 95 - 100 Zgierz, plac Jana Pawła II 16, OGŁASZA KONKURS OFERT NA: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót drogowych na zadaniu pn.; „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Grotnicka".  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-10-16 11:37

Konkurs ofert - wykonanie nasypu ziemnego w postaci wału
Prezydent Miasta Zgierza ogłasza konkurs ofert na wykonanie nasypu ziemnego w postaci wału w celu wytworzenia przegrody akustycznej pomiędzy terenem Szkoły Podstawowej nr 5 w Zgierzu, a działką nr ew. 376/2 na długości boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki nożnej.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-10-01 16:25

Ogłoszenie o przetargu - dostawa energii elektrycznej
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: "Dostawy energii elektrycznej dla obiektów Spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o.".  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-10-01 11:15

Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości gruntowych
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 6 listopada 2019 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, odbędzie się przetarg na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Zgierzu przy ul. Ciosnowskiej i Zawilcowej.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-09-26 11:49

Ogłoszenie o przetargu - remont i malowanie elewacji
MPGM Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na remont i malowanie elewacji na budynku mieszkalnym przy pl. Jana Pawła II 18 w Zgierzu.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-09-20 15:31

Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej
PREZYDENT MIASTA ZGIERZA zawiadamia, że w dniu 25 listopada 2019 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16 w sali 114, odbędzie się III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa własności niżej opisanej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Łódzkiej 4-6 i ul. Sieradzkiej 1A, 1B, 3A, składającej się z 7 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 8041 m2, stanowiących jedną całość gospodarczą.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-09-13 11:26

Ogłoszenie o przetargu - remont i malowanie elewacji
MPGM sp. z o.o. w Zgierzu ogłasza przetarg nieograniczony na remont i malowanie elewacji na budynku mieszkalnym przy pl. Jana Pawła II 18 w Zgierzu.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-09-04 14:38

Wydzierżawienie w okresie: od 30 października 2019 r. do 3 listopada 2019 r. części działek pod miejsca handlowe
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 7 października 2019 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza odbędzie się przetarg na wydzierżawienie działek w okresie: od 30 października 2019 r. do 3 listopada 2019 r. ul. Targowej 11, ul. Piotra Skargi 23, ul. Konstantynowskiej 65-69.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-08-28 16:09

Ogłoszenie o przetargu - montaż rur wodociągowych i kanalizacyjnych metodą bezwykopową
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: "Montaż rur wodociągowych i kanalizacyjnych metodą bezwykopową".  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-08-27 16:21

Ogłoszenie o przetargu - remont elewacji
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczonego (remont i malowanie elewacji na budynku mieszkalnym przy pl. Jana Pawła II 18.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-08-22 09:42

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż odpadów - Agencja Mienia Wojskowego
ODDZIAŁ REGIONALNY AMW w Bydgoszczy ogłasza PRZETARG PISEMNY PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ ODPADÓW  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-08-19 10:09

Ogłoszenie o przetargu - zbycie lokali mieszkalnych
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 18 września 2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza odbędzie się przetarg na zbycie lokali mieszkalnych położonych w Zgierzu przy ul. Baczyńskiego 1 m. 7, ul. Łódzkiej 88 m. 45, ul. Dąbrowskiego 8 m. 18.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-07-10 15:58

Ogłoszenie o przetargu - najem miejskiego boksu garażowego
Ogłoszenia o przetargu na najem miejskiego boksu garażowego, położonego w Zgierzu przy ul. Dubois 18.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-07-09 12:21

Konkurs ofert - wykonanie remontu pomieszczenia hangaru pod urządzenia do obsługi monitoringu
Gmina Miasto Zgierz ogłasza konkurs ofert na wykonanie remontu pomieszczenia hangaru pod urządzenia do obsługi monitoringu zlokalizowanego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Malinka" w Zgierzu  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-07-04 15:24

Zaproszenie do złożenia oferty - opracowanie analizy technicznej mostu tramwajowego
Miejskie Usługi Komunikacyjne, 95-100 Zgierz, plac Jana Kilińskiego 7 zapraszają do składania ofert na "Opracowanie analizy technicznej mostu tramwajowego".  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-06-28 16:00

Ogłoszenie o przetargu - zakup i sukcesywne dostawy kruszywa
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: "Zakup i sukcesywne dostawy kruszywa do odtwarzania nawierzchni drogowych".  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-06-27 14:20

Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej
PREZYDENT MIASTA ZGIERZA zawiadamia, że w dniu 9 września 2019 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16 w sali 114, odbędzie się II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa własności niżej opisanej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Łódzkiej 4-6 i ul. Sieradzkiej 1A, 1B, 3A, składającej się z 7 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 8041 m2, stanowiących jedną całość gospodarczą.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-06-21 09:32

Ogłoszenie o przetargu - najem miejskiego boksu garażowego (odstąpienie od przetargu - nowy termin)
MPGM sp. z o.o. informuje, że odstępuje od przetargu. Nowy termin 24.07.2019 r. Ogłoszenia o przetargu na najem miejskiego boksu garażowego, położonego w Zgierzu przy ul. Dubois 18.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-06-14 14:50

Zaproszenie do złożenia oferty - wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Miasto Zgierz
Prezydent Miasta Zgierz działając na podstawie § 1 uchwały Nr IX/98/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, poz. 2215, z 2019 r. poz. 53, poz. 730), zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Miasto Zgierz.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-06-03 16:08

Konkurs ofert - budowa oświetlenia ul. Świętojańska i Różana
Termin realizacji 23.08.2019  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-05-31 14:59

Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa nieruchomości gruntowych
Wydzierżawienie na okres 25 lat nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 599/1 o powierzchni 3497 m2, i 599/2 o powierzchni 5 m2 położonych w 125 obrębie miasta Zgierza przy ulicy T. Boya-Żeleńskiego, z przeznaczeniem pod budowę pawilonu handlowo-usługowego, obiektów i urządzeń z nim związanych oraz parkingu dla potrzeb prowadzenia działalności handlowo - usługowej.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-05-31 14:39

Konkurs ofert - Doposażenie boiska na Kasztanowej - Budżet Obywatelski
Gmina Miasto Zgierz ogłasza konkurs ofert na doposażenie boiska na ulicy Kasztanowej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-05-27 11:26

Ogłoszenie o przetargu - remont dachów i kominów pl. Jana Pawła II 18
Remont dachu i kominów wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym położonym na nieruchomości przy ul. Plac Jana Pawła II 18 w Zgierzu  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-05-15 09:16

Ogłoszenie o przetargu - remont dachów i kominów pl. Jana Pawła II 17
Remont dachu i kominów wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym położonym na nieruchomości przy ul. Plac Jana Pawła II 17 w Zgierzu  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-05-15 09:09

Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości gruntowej
PREZYDENT MIASTA ZGIERZA zawiadamia, że w dniu 12 czerwca 2019 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, sala 114, odbędzie się: IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa własności niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości gruntowych wraz z udziałami w wysokości 1/5 w prawie własności działek oznaczonych nr ewid. 192/12 i 192/18, stanowiących drogę wewnętrzną: ul. Dolna 38 ul. Dolna 38A ul. Dolna 38B ul. Dolna 38C ul. Dolna 38D  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-04-30 08:13

Konkurs ofert - budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego
Gmina Miasto Zgierz ogłasza konkurs ofert na "Budowę ogrodzenia boiska piłkarskiego przy ulicy Podleśnej 1 - Budżet Obywatelski".  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-04-23 16:03

Ogłoszenie o przetargu - dostawa nowego samochodu ciężarowego
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: „Dostawę nowego samochodu ciężarowego z zabudową - żuraw (HDS) wraz z wciągarką”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-04-17 12:54

Konkurs ofert - roboty remontowe
Prezydent Miasta Zgierza w dniu 16 kwietnia 2019 r. ogłasza konkurs ofert na roboty remontowe w Dziale Gospodarowania Odpadami Komunalnymi oraz w Wydziale Zamówień Publicznych w budynku Urzędu Miasta Zgierza pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-04-16 14:45

Ogłoszenie o przetargu - wykonywanie analiz próbek wody
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: „Wykonywanie analiz próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem A i monitoringiem A+B oraz oznaczania metali w próbkach ścieków”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-04-08 12:17

Ogłoszenie o przetargu - budowa sieci wodociągowej
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: „Budowę sieci wodociągowej w ulicach: Witosa, Drzymały, Niemena w Zgierzu”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-04-04 12:31

[ << następne ]
--- strona 2 z 24 ---
[ poprzednie >> ]
 

  Tekst: