Infoserwis > Ogłoszenia
| Wszystkie działy | Aktualności | Edukacja | Gospodarka | Kultura, Imprezy | Ogłoszenia | Ogłoszenia Innych Organów | Przetargi, Konkursy | Rolnictwo | Społeczeństwo | Sport, Rekreacja | Zdrowie |

Posiedzenia Komisji RMZ - 25-28.05.2020 r.
Mieszkańcy zainteresowani osobistym uczestnictwem w posiedzeniu Komisji, zobowiązani są do zgłoszenia swojego udziału do Biura Rady Miasta Zgierza (tel. 42 714-31-02, 42 714-31-09).  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-05-22 14:15

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie zawiadamia o wszczęciu, na wniosek Pana Waldemara Maślankowskiego działającego z upoważnienia PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę dwuprzęsłowego obiektu mostowego nad rzeką Bzurą i ciekiem bez nazwy wraz z umocnieniem skarp i dna cieków powyżej i poniżej obiektu mostowego na działce nr 220/8 w Zgierzu, woj. łódzki, powiat zgierski w ramach projektu pn. „Przebudowa mostu nad rzeką Bzurą w km 15,045 linii kolejowej nr 160 Łódź - Kutno na odcinku Zgierz - Ozorków".  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-03-04 11:33

Posiedzenia komisji Rady Miasta Zgierza - luty 2020 r.
Data publikacji: 2020-02-12 12:00

Dyżur Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza - zmiana terminu
Dyżur Przewodniczącego RMZ zaplanowany na 12 lutego 2020 r. został przeniesiony na dzień 11 lutego 2020 r.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-02-11 08:21

Posiedzenie Rady Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu
w dniu 19 lutego o godz. 17.30 w siedzibie Rady przy ul. Dubois 15 w Zgierzu odbędzie się posiedzenie Rady Osiedla.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-02-10 14:37

Posiedzenie Rady Osiedla Krzywie Chełmy w Zgierzu
W dniu 5 lutego (środa) 2020 r. o godz. 18.00 w siedzibie Rady przy ul. Chełmskiej 75 w Zgierzu odbędzie się posiedzenie Rady.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-02-05 09:39

Wybory do Rady Osiedla Kurak - kandydaci wybrani na członków Rady
Komisja Wyborcza uznaje niżej wymienionych zarejestrowanych kandydatów za wybranych na członków Rady Osiedla Kurak w Zgierzu:  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-02-04 14:13

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. na obszarze województwa łódzkiego
W okresie od dnia 3 lutego 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.. od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych, przeprowadzona zostanie na obszarze województwa łódzkiego kwalifikacja wojskowa.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-01-16 15:38

Komisja Rewizyjna RMZ
W dniu 18 listopada 2019 r. o godz. 16.15 w Urzędzie Miasta Zgierza (sala 114) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-11-18 09:41

Rada Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu
w dniu 19 listopada o godz. 17.30 w siedzibie Rady przy ul. Dubois 15 w Zgierzu odbędzie się posiedzenie Rady Osiedla.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-11-18 09:39

Wybory do Rady Osiedla Kurak - zgłoszenia kandydatur do Komisji Wyborczej
W lutym 2020 r. upływa kadencja Rady Osiedla Kurak w Zgierzu. Przewidywany termin wyborów to dzień 16 luty 2020 r.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-10-18 11:40

Odwołany dyżur Przewodniczącego RMZ z 16.10.2019 r.
16.10.2019 r. dyżur Przewodniczącego RMZ jest odwołany.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-10-16 11:41

Pierwszy stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP na obszarze całego kraju
Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP na obszarze całego kraju.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-08-28 10:39

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji w Zgierzu w ul. Sudeckiej i ul. Karpackiej na dz. nr ewid. 885/24, 885/27, 885/38, 885/39 obręb 140, prowadzonej na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Marcina Kozikowskiego. w dniu 13 sierpnia 2019 r. Prezydent Miasta Zgierza wydał decyzję nr 46/2019 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-08-13 10:54

Rada Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu
w dniu 25 lipca o godz. 17.00 w siedzibie Rady przy ul. Dubois 15 w Zgierzu odbędzie się posiedzenie Rady Osiedla.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-07-23 15:01

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zlokalizowanego w rejonie ul. Łódzkiej
oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-07-05 10:46

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu
oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-07-05 10:45

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu ograniczonego: ul. Piątkowską, ul. Boczną, ul. Ciosnowską i granicą miasta
oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-07-05 10:40

Dyżur Przewodniczącego RMZ - 10.06.2019
Informujemy, że najbliższy dyżur Przewodniczącego RMZ odbędzie się w poniedziałek 10 czerwca 2019 r. w godz. 14:00 - 16:00  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-06-06 11:26

IX sesja Rady Miasta Zgierza - 30 maja 2019 r.
Zapraszam na IX sesję Rady Miasta Zgierza, która odbędzie się o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-05-28 15:09

Stopień alarmowy BRAVO-CRP
Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO-CRP) na terytorium całego kraju, obowiązujący od 23 maja od godz. 22:00, do 27 maja do godz. 16:00.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-05-24 14:31

Rada Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu
w dniu 28 maja o godz. 17.15 w siedzibie Rady przy ul. Dubois 15 w Zgierzu odbędzie się posiedzenie Rady Osiedla.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-05-20 12:02

Komisja Rewizyjna RMZ
W dniu 20 maja 2019 r. o godz. 16.15 w Urzędzie Miasta Zgierza (sala 114) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-05-20 12:00

Posiedzenie Komisji Statutowo - Prawnej RMZ
W dniu 27 maja br., o godz. 15:00, w pok. 109 Urzędu Miasta Zgierza (plac Jana Pawła II 16) odbędzie się posiedzenie Komisji  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-05-09 10:38

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej RMZ
W dniu 29 maja br., o godz. 16:15, w sali 110 Urzędu Miasta Zgierza (plac Jana Pawła II 16) odbędzie się posiedzenie Komisji  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-05-09 10:36

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ
W dniu 27 maja br., o godz. 16:15, w sali 110 Urzędu Miasta Zgierza (plac Jana Pawła II 16) odbędzie się posiedzenie Komisji  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-05-09 10:34

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów RMZ
W dniu 28 maja br., o godz. 16:15, w sali 110 Urzędu Miasta Zgierza (plac Jana Pawła II 16) odbędzie się posiedzenie Komisji  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-05-09 10:32

Wybory do Rady Osiedla Nowe Miasto - 9 czerwca 2019 r.
Komisja Wyborcza Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu przypomina, że w dniu 9 czerwca 2019 r. odbędą się wybory do Rady Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu w Szkole Podstawowej Nr 11 w Zgierzu przy ul. Dubois 26 w Zgierzu, w godz. 08:00 - 20:00.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-04-12 11:00

Wybory do Rady Osiedla Chełmy -Adelmówek - 9 czerwca 2019 r.
Komisja Wyborcza Osiedla Chełmy-Adelmówek w Zgierzu przypomina, że w dniu 9 czerwca 2019 r. odbędą się wybory do Rady Osiedla Chełmy-Adelmówek w Zgierzu w Starostwie Powiatowym w Zgierzu, ul. Sadowa 6A, w godz. 8:00-20:00.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-04-12 10:54

Oświadczenie Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie strajku nauczycieli
Informację o sytuacji funkcjonowania placówek w dniu 8 kwietnia powinniście Państwo uzyskać w dniu 5 kwietnia br. (piątek).  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-04-04 15:54

--- strona 1 z 112 ---
[ poprzednie >> ]
 

  Tekst: