Infoserwis > Aktualności
| Wszystkie działy | Aktualności | Edukacja | Gospodarka | Kultura, Imprezy | Ogłoszenia | Ogłoszenia Innych Organów | Przetargi, Konkursy | Rolnictwo | Społeczeństwo | Sport, Rekreacja | Zdrowie |

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa (II tura)
w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-06-29 15:57

Zmiana siedziby OKW nr 36 przy ul. Chełmska 42/42A "Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowe"
W obwodzie nr 36 zmianie ulega siedziba obwodowej komisji wyborczej z "Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowe, ul. Chełmska 42/42A, 95-100 Zgierz” na „Starostwo Powiatowe w Zgierzu, ul. Sadowa 6A, 95-100 Zgierz”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-06-26 15:30

Informacja dla mieszkańców dot. pomocy po nawałnicy
Do środy 24 czerwca (do godziny 16.00) mieszkańcy, którym w wyniku czwartkowej (18.06) nawałnicy znacząco pogorszyły się warunki mieszkaniowe (stan lokalu uniemożliwia korzystanie z niego) mogą kontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zgierzu - w celu uzyskania informacji nt. ewentualnego wsparcia.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-06-22 16:10

Burze z gradem - zagrożenie 2 stopnia
Ostrzeżenie na 20.06.2020 r.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-06-20 15:09

XXIII Sesja Rady Miasta Zgierza - 25.06.2020
25 czerwca 2020 r. godz. 10.00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-06-18 12:12

Rolniku zgłoś zwierzęta przez Internet!
Portal IRZplus jest darmowym narzędziem służącym do składania zgłoszeń zwierzęcych dotyczących bydła, owiec, kóz i świń za pośrednictwem sieci Internet.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-06-10 12:54

Dopłaty 2020: milion wniosków od rolników już w ARiMR
Jeszcze ponad dwa tygodnie mają rolnicy na złożenie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za rok 2020. Mimo utrudnień związanych z epidemią, tegoroczna kampania przebiega sprawnie. Do 28 maja 2020 r. do ARiMR wpłynęło już prawie milion wniosków o dopłaty.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-06-10 12:52

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza o godz. 1700.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-06-10 07:43

XXII sesja Rady Miasta Zgierza - 08.06.2020 - sesja w systemie zdalnym
8 czerwca 2020 roku o godz. 15:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-06-05 13:47

Święto Miasta Zgierza 2020
Z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, tegoroczne Święto Miasta Zgierza będzie miało inny wymiar:  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-06-05 11:26

Przed wyborami – dopisz się do spisu, wpisz do rejestru
Znamy termin wyborów prezydenckich. Już dziś - przez internet - możesz dopisać się do spisu lub wpisać do rejestru wyborców. Sprawdź, czym to się różni i jak to zrobić. Od jutra online zgłosisz chęć głosowania korespondencyjnego.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-06-05 09:51

Weź pieniądze na posadzenie lasu
Rolnicy, którzy mają w swoim gospodarstwie grunty słabszej jakości i chcą posadzić na nich las, mogą uzyskać na ten cel wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2014-2020. Wnioski o taką pomoc można składać w biurach powiatowych ARiMR do 31 lipca 2020 r.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-06-03 14:27

Techniczna organizacja posiedzeń komisji i sesji Rady Miasta Zgierza odbywających się na terenie Urzędu Miasta Zgierza
Prezydent Miasta Zgierza informuje Mieszkańców, którzy chcieliby uczestniczyć w posiedzeniach komisji i sesji Rady Miasta Zgierza odbywających się na terenie Urzędu Miasta Zgierza, że należy każdorazowo uzgadniać ten fakt z Biurem Rady Miasta Zgierza.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-05-22 15:21

Od 25.05.2020 r. osobiste załatwianie spraw w Urzędzie Miasta Zgierz na wniosek mieszkańca
Od 25.05.2020 r. Urząd Miasta Zgierza będzie obsługiwał klientów w ograniczonym zakresie.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-05-22 14:59

XXI Sesja Rady Miasta Zgierza - 28.05.2020
Sesja będzie się składać z dwóch części: Część I - od godziny 10.00 odbędzie się w systemie zdalnym Część II - od godz. 15.00 odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16 w Zgierzu.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-05-21 16:06

Komunikat dot. zajęć w zgierskich szkołach
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wytycznymi GIS, MZ i MEN dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz szkół podstawowych, Prezydent Miasta Zgierza w uzgodnieniu z dyrektorami podjął decyzję o przywróceniu od dnia 25 maja 2020 r.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-05-20 13:09

Demontaż torów linii tramwajowej
Rozpoczął się demontaż szyn na odcinku od Helenówka do Kuraka. Prace odbywają się na pasie obok jezdni, więc ruch nie został zakłócony.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-05-18 14:37

Ponowne uruchomienie żłobka
Po analizie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. oraz stopnia przygotowania żłobka, Prezydent Miasta Zgierza w uzgodnieniu z dyrektorem placówki podjął decyzję o ponownym otwarciu Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu z dniem 25 maja 2020 r. Ze względów organizacyjnych i sanitarnych żłobek zapewnia 36 miejsc i liczba ta może ulec zmianie.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-05-18 13:46

Zmiany organizacji ruchu drogowego związane z prowadzonymi inwestycjami kolejowymi
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informują o planowanych zmianach organizacji ruchu drogowego w następstwie realizowanych kolejowych projektów inwestycyjnych na terenie Miasta Zgierza.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-05-15 12:03

Raport o stanie Gminy Miasto Zgierz (debata z udziałem mieszkańców)
Data publikacji: 2020-05-15 09:17

Targowisko miejskie czynne również dla handlu przemysłowego i chemicznego od 13.05.2020 r.
Od dnia 13 maja 2020 otwieramy Targowisko Miejskie "Mój rynek" w Zgierzu również dla handlu przemysłowego i chemicznego.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-05-12 15:58

Elektroniczny odpis aktu stanu cywilnego
Ministerstwo Cyfryzacji wdrożyło e-usługę umożliwiającą wnioskowanie online o odpis aktu stanu cywilnego. Do tej pory skorzystało z niej ponad 110 tysięcy osób.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-05-12 12:01

Od 9 maja otwarty PSZOK
Od soboty, 9 maja 2020 r. będzie czynny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowany w Zgierzu przy ul. Barlickiego 3a.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-05-08 11:11

Targowisko miejskie czynne od soboty
Targowisko Miejskie “Mój rynek” w Zgierzu zostaje otwarte od 2 maja 2020 r. dla handlu rolniczego i sadowniczego z ustalonymi tymczasowymi zasadami jego funkcjonowania w czasie pandemii.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-04-30 12:17

Termin opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 31.05.2020 r.
Termin do wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-04-30 09:55

Tymczasowy profil zaufany - już jest!
W związku z pandemią koronawirusa ogranicz wizytę w urzędzie i skorzystaj z kolejnej formy umożliwiającej załatwienie spraw urzędowych online.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-04-24 11:15

Brak zagrożenia radiologicznego
Wobec licznych zapytań przekazujemy informację Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, że na terenie kraju brak jest jakiegokolwiek zagrożenia radiologicznego – zarówno jeśli chodzi o instytut w Świerku jak i pożary na Ukrainie.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-04-18 13:39

Utrudnienia w ruchu
Data publikacji: 2020-04-16 15:30

Pojemniki na odzież nieczynne
Data publikacji: 2020-04-14 14:00

Okoliczni rolnicy będą mogli sprzedawać w wyznaczonych miejscach w Zgierzu (aktualizacja miejsc)
Mimo zamkniętego, z powodu epidemii, targowiska miejskiego, okoliczni rolnicy będą mogli sprzedawać w Zgierzu płody rolne!  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-04-03 20:02

--- strona 1 z 44 ---
[ poprzednie >> ]
 

  Tekst: