Infoserwis > Edukacja
| Wszystkie działy | Aktualności | Edukacja | Gospodarka | Kultura, Imprezy | Ogłoszenia | Ogłoszenia Innych Organów | Przetargi, Konkursy | Rolnictwo | Społeczeństwo | Sport, Rekreacja | Zdrowie |

Komunikat dot. zajęć w zgierskich szkołach od 1 czerwca
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wytycznymi GIS, MZ i MEN dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz szkół podstawowych Prezydent Miasta Zgierza w uzgodnieniu z dyrektorami szkół podstawowych, podjął decyzję o zapewnieniu od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom szkoły podstawowej klas IV–VII realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej konsultacji ze wszystkich przedmiotów z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-05-27 14:45

Komunikat dot. opieki przedszkolnej w Zgierzu
Po analizie Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. i 4 maja 2020 r. oraz stopnia przygotowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, Prezydent Miasta Zgierza w uzgodnieniu z dyrektorami podjął decyzję o zapewnieniu działań opiekuńczych i ponownym otwarciu z dniem 18 maja 2020 r. następujących placówek:  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-05-12 08:51

Rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych - terminy
Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza informuje, że:  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-04-03 12:57

Rekrutacja do żłobka miejskiego
Rekrutacja do Miejskiego Żłobka została wyznaczona na 22.04.2020 r. i będzie dokonywana na podstawie kart zgłoszenia składanych w ciągu roku.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-02-24 13:03

Rekrutacja do przedszkoli i szkół na rok szkolny 2020/2021
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-01-31 09:05

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach - rok szkolny 2019/2020
Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza informuje, że w bieżącym roku szkolnym 2019/2020 będą obowiązywały dyżury wakacyjne zgodnie z harmonogramem.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-01-14 12:07

Komunikat dla rodziców - "Wyprawka szkolna 2019"
Komunikat dla rodziców dotyczący udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych "Wyprawka szkolna 2019". Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza informuje, że rodziny wychowujące uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2019/2020 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. "Wyprawka szkolna". Wniosek o przyznanie pomocy składa się w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020 w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2019 roku.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-08-09 10:01

Informacja o funkcjonowaniu szkół i przedszkoli od 29.04.2019 r.
Od dnia 29 kwietnia 2019 r.(poniedziałek) wszystkie placówki oświatowe(szkoły i przedszkola), dla których Gmina Miasto Zgierz jest organem prowadzącym, będą pracowały zgodnie z planem, tj. wszystkie zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo – wychowawcze zostają przywrócone.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-04-26 13:55

Informacja o aktualnym funkcjonowaniu szkół i przedszkoli z dn. 26.04.2019 r. (aktualizacja)
Informacja o aktualnym funkcjonowaniu szkół i przedszkoli na dzień 26 kwietnia 2019 r. (piątek)  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-04-23 15:08

Egzamin ósmoklasisty 2019 w Zgierzu
Miasto Zgierz jest przygotowane lokalowo i kadrowo do przeprowadzenia egzaminów ósmoklasisty, które zgodnie z planem odbędą się w dniach 15, 16, 17 kwietnia 2019 roku.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-04-12 15:06

Informacja o aktualnym funkcjonowaniu szkół i przedszkoli z dn. 18.04.2019 r.
Informacja o aktualnym funkcjonowaniu szkół i przedszkoli w dniach 18, 19, 23 kwietnia 2019 r. (czwartek, piątek, wtorek)  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-04-12 14:41

Informacja o aktualnym funkcjonowaniu szkół i przedszkoli z dn. 11.04.2019 r.
Informacja o aktualnym funkcjonowaniu szkół i przedszkoli na dzień 12 kwietnia 2019 r. (piątek)  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-04-11 16:11

Informacja o aktualnym funkcjonowaniu szkół i przedszkoli z dn. 10.04.2019 r.
na dzień 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-04-08 15:49

Informacja dla osób zainteresowanych wsparciem komisji egzaminacyjnych w szkołach
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2019 r. poz. 625), egzaminu gimnazjalnego i maturalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 626), Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza zaprasza wszystkie osoby, które posiadają przygotowanie pedagogiczne, chcące wesprzeć organizację egzaminów zewnętrznych po klasie VIII szkoły podstawowej oraz klasie III gimnazjów w charakterze członka komisji egzaminacyjnej.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-04-05 16:12

Informacja o aktualnym funkcjonowaniu szkół i przedszkoli z dn. 05.04.2019 r.
na dzień 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-04-05 13:43

WYPRAWKA SZKOLNA 2018 - komunikat dla rodziców
dotyczący udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych „WYPRAWKA SZKOLNA 2018”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-09-21 11:35

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego do 28 lutego 2018 r.
Komunikat z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-02-06 16:02

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2018/2019
Prezydent Miasta Zgierza określił terminy postępowań rekrutacyjnych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2018/2019.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-01-26 15:11

Stypendium szkolne
Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza przypomina, że do 15 września 2017 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-09-13 13:29

Komunikat da rodziców - wyprawka szkolna
Komunikat dotyczący udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-09-08 12:48

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-03-22 10:25

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - terminy
Komunikat z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-03-14 15:36

Podstawowa kwota dotacji na rok 2017 dla placówek oświatowych
Urząd Miasta Zgierza informuje o podstawowej kwocie dotacji na rok 2017 dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-02-24 09:15

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół i przedszkoli
Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza informuję o dokumentach określających kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2017/2018.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-02-22 13:02

Zgierskie szkoły po reformie
Od 1 września 2017 roku w Zgierzu obowiązywać będzie nowa siatka szkół, związane jest to z reformą oświaty likwidującą gimnazja. Jest już gotowy projekt dostosowujący zgierskie placówki do nowego ustroju szkolnego.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-02-16 15:29

Do 15.04.2017 r. zostaną określone terminy postępowań rekrutacyjnych na rok szkolny 2017/2018
Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza informuje w sprawie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2017/2018  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-02-06 15:23

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach - rok szkolny 2016/2017
Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza informuje, że w bieżącym roku szkolnym 2016/2017 będą obowiązywały dyżury wakacyjne w niżej wymienionych placówkach (dla dzieci, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do przedszkoli miejskich):  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-01-23 12:14

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym - do 15.09.2016 r.
Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza przypomina, że w roku szkolnym 2016/2017 istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne o charakterze socjalnym.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2016-09-07 13:24

"Wyprawka szkolna" - udzielanie pomocy finansowej na zakup podręczników na rok szkolny 2016/2017
Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza informuje, że rodziny wychowujące uczniów niepełnosprawnych mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2016/2017.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2016-08-03 10:00

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli 2016/2017
W dniach od 10 maja 2016 r. do 16 maja 2016 r. odbędzie się postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2016/2017.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2016-05-05 15:39

--- strona 1 z 3 ---
[ poprzednie >> ]
 

  Tekst: