Infoserwis > Przetargi, Konkursy
| Wszystkie działy | Aktualności | Edukacja | Gospodarka | Kultura, Imprezy | Ogłoszenia | Ogłoszenia Innych Organów | Przetargi, Konkursy | Rolnictwo | Społeczeństwo | Sport, Rekreacja | Zdrowie |

Ogłoszenie o przetargu - odtworzenie nawierzchni bitumicznych
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: „Odtworzenie nawierzchni bitumicznych po robotach wodociągowo – kanalizacyjnych na terenie Zgierza”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-06-05 14:25

Konkurs ofert: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. „Wykonanie modernizacji ulicy Długiej w Zgierzu"
Prezydent Miasta Zgierza w dniu 02 czerwca 2020 r. ogłasza konkurs ofert na: "Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. „Wykonanie modernizacji ulicy Długiej w Zgierzu w ramach zadania inwestycyjnego „Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM" .  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-06-02 14:25

Ogłoszenie o przetargu - najem miejskiego lokalu użytkowego
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Zgierzu ogłasza przetarg ograniczony w formie przetargu pisemnego na najem nw. miejskiego lokalu użytkowego położonego w Zgierzu, przy ul. Długiej 13 – o powierzchni 14,73 m² (jedno pomieszczenie i WC w lokalu).  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-05-29 14:54

Ogłoszenie o przetargach - sprzedaż nieruchomości gruntowych
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniach 29.06.-01.07.2020 roku, w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza odbędą się przetargi na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w Zgierzu, ul. Nowiny.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-05-18 15:52

Ogłoszenie o przetargu - niezabudowanych nieruchomości gruntowych - ODWOŁANY
PREZYDENT MIASTA ZGIERZA zawiadamia, że w dniu 27 kwietnia 2020 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, sala 114, odbędzie się: VI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych: ul. Ciosnowska 137, ul. Ciosnowska 139, ul. Zawilcowa 6b, ul. Zawilcowa 6c.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-03-18 10:52

Konkurs ofert - dostawa sprzętu sieciowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu WiFi4EU
Prezydent Miasta Zgierza w dniu 5 marca 2020 r. ogłasza konkurs ofert na dostawa sprzętu sieciowego i oprogramowania w ramach realizacji zadania pn. „Budowa sieci publicznej punktów dostępu do Internetu w ramach projektu WiFi4EU w Gminie Miasto Zgierz”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-03-05 14:11

Ogłoszenie o przetargu - na: „Dostawę, montaż i uruchomienie pompy z armaturą hydrauliczną, zasilaniem i sterowaniem w pompowni ścieków”
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: „Dostawę, montaż i uruchomienie pompy z armaturą hydrauliczną, zasilaniem i sterowaniem w pompowni ścieków”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-03-04 08:32

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Data publikacji: 2020-02-28 12:47

Ogłodzenie o przetargu - ubezpieczenie majątkowe
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: „Ubezpieczenie majątkowe Spółki na okres od 03.04.2020 do 02.04.2023 r.”  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-02-24 10:48

Konkurs ofert - budowa oświetlenia ulic Bajkowej i Zawilcowej
Zamawiający: Gmina Miasto Zgierz, 95 - 100 Zgierz, plac Jana Pawła II 16, OGŁASZA KONKURS OFERT NA: "Budowę oświetlenia ulic Bajkowej i Zawilcowej".  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-02-20 13:58

Ogłoszenie o przetargu - zbycie lokali mieszkalnych
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 25 marca 2020 r. o godz. 11:30 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16. pok. 114 odbędzie się: II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na zbycie nw. lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej (w tym w prawie własności gruntu): Zgierz, Plac Kilińskiego 7 m. 8, Zgierz, ul. ks. Rembowskiego 47/49 m. 11.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-02-20 11:45

Ogłoszenie o przetargu - zbycie lokali mieszkalnych
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 25 marca 2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16. pok. 114 odbędzie się: I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na zbycie nw. lokalu mieszkalnego wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej (w tym w prawie własności gruntu): Zgierz, ul. ul. Śniechowskiego 24C m. 27.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-02-20 11:27

Ogłoszenie o przetargu - najem miejskiego lokalu użytkowego
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Zgierzu ogłasza przetarg ograniczony w formie licytacji ustnej na najem miejskiego lokalu użytkowego położonego w Zgierzu przy ul. Piłsudskiego 21 - o powierzchni 27,60 m² (dwóch pomieszczeń, woda, WC wspólne w korytarzu).  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-02-10 15:38

Ogłoszenie o przetargu - najem miejskiego lokalu użytkowego
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Zgierzu ogłasza przetarg ograniczony w formie licytacji ustnej na najem miejskiego lokalu użytkowego położonego w Zgierzu przy ul. Długiej 13 – o powierzchni 19,44 m² (jedno pomieszczenie i wc w lokalu).  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-02-10 15:36

Drugi konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie inicjatyw na rzecz środowiska osób trzeciego wieku
Prezydent Miasta Zgierza ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie inicjatyw na rzecz środowiska osób trzeciego wieku.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-01-14 13:25

Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości gruntowych
PREZYDENT MIASTA ZGIERZA zawiadamia, że w dniu 27 stycznia 2020 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, sala 114, odbędzie się: VII PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa własności niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości gruntowej wraz z udziałem w wysokości 1/5 w prawie własności działek oznaczonych nr ewid. 192/12 i 192/18, stanowiących drogę wewnętrzną, ul Dolna 38 D.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-12-11 11:33

Konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie inicjatyw na rzecz środowiska osób trzeciego wieku
Prezydent Miasta Zgierza ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie inicjatyw na rzecz środowiska osób trzeciego wieku.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-12-09 14:19

Konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży
Prezydent Miasta Zgierza ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-12-09 14:17

Konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie inicjatyw na rzecz osób najuboższych
Prezydent Miasta Zgierza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie powierzenia działań mających na celu wydawanie żywności dla najuboższych mieszkańców miasta w roku 2020.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-12-09 09:52

Konkurs ofert na realizację - działań w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich integracji ze środowiskiem lokalnym w 2020 roku
Prezydent Miasta Zgierza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację działań w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich integracji ze środowiskiem lokalnym w 2020 roku.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-12-06 14:06

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego - „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży" w 2020 roku
Prezydent Miasta Zgierza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Zgierza w 2020 r.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-12-06 14:05

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 roku
Prezydent Miasta Zgierza ogłasza:  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-12-06 14:03

Przetarg na najem nieruchomości przy ul. 3 Maja 20
Przetarg pisemny ograniczony na najem nieruchomości przy ul. 3 Maja 20 w Zgierzu.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-12-06 09:24

Konkurs ofert - pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy ks. Jerzego Kowalczyka w Zgierzu"
Zamawiający: Gmina Miasto Zgierz, 95 - 100 Zgierz, plac Jana Pawła II 16, OGŁASZA KONKURS OFERT NA: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy ks. Jerzego Kowalczyka w Zgierzu".  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-12-05 12:23

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego - prowadzenia lokalu gastronomicznego w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy"
Prezydent Miasta Zgierza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w latach 2020, 2021 w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji regionu - prowadzenie lokalu gastronomicznego w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy" jako forma aktywizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem kulturalnym.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-12-05 12:13

Konkurs ofert na realizacje zadania publicznego - prowadzenia hostelu wraz z salą konferencyjną w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy"
Prezydent Miasta Zgierza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w latach 2020, 2021 w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji regionu - prowadzenie hostelu wraz z salą konferencyjną w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy" jako forma aktywizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem kulturalnym.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-12-05 12:12

Konkurs ofert - dostawa ulotek i naklejek (w tym opracowanie projektów graficznych i wykonanie)
Gmina Miasto Zgierz ogłasza konkurs ofert na dostawę ulotek i naklejek (w tym opracowanie projektów graficznych i wykonanie) promujących projekt pn.: "Wdrożenie i rozbudowa technologii informacyjno-komunikacyjnych w Gminie Miasto Zgierz".  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-11-07 15:02

Konkurs ofert - Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Jagiełły"
Zamawiający: Gmina Miasto Zgierz, 95 - 100 Zgierz, plac Jana Pawła II 16, OGŁASZA KONKURS OFERT NA: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Jagiełły".  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-10-25 12:11

Konkurs ofert - Przebudowa chodnika ulicy Henryka Dąbrowskiego w Zgierzu
Gmina Miasto Zgierz ogłasza konkurs ofert na przebudowę chodnika ulicy Henryka Dąbrowskiego w Zgierzu.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-10-23 12:31

Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości gruntowych
PREZYDENT MIASTA ZGIERZA zawiadamia, że w dniu 22 listopada 2019 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16 w sali 114, odbędzie się II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa własności niżej opisanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Rembowskiego 31.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-10-18 14:24

--- strona 1 z 24 ---
[ poprzednie >> ]
 

  Tekst: