Infoserwis > Gospodarka
| Wszystkie działy | Aktualności | Edukacja | Gospodarka | Kultura, Imprezy | Ogłoszenia | Ogłoszenia Innych Organów | Przetargi, Konkursy | Rolnictwo | Społeczeństwo | Sport, Rekreacja | Zdrowie |

Załóż firmę przez telefon! - nowe usługi
Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-01-16 15:28

Spotkanie informacyjne z cyklu "Środa z Funduszami" - 07.10.2015 r.
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach w dniu 7 października 2015 r. w Urzędzie Gminy w Brzezinach (ul. Sienkiewicza 16A) organizuje bezpłatne spotkanie informacyjne z cyklu "Środa z Funduszami".  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2015-10-02 14:03

Spotkanie informacyjne nt. planowania i organizacji eksportu do Chin
Data publikacji: 2015-06-05 11:28

Program "Zgierz dla Rodziny" - zaproszenie na posiedzenie komisji
Data publikacji: 2015-02-12 09:55

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych
Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w 2014 roku obowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w 2014 roku oraz wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 roku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2015 roku.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2014-12-29 11:53

Uwaga! MF przestrzega przed oszustami
W związku z dochodzącymi do Ministerstwa Finansów sygnałami o próbach wyłudzenia pieniędzy od obywateli, Ministerstwo Finansów przestrzega przed podmiotami rozsyłającymi informacje w celu wyłudzenia pieniędzy za rejestrację w Centralnym Rejestrze Płatników, która ma rzekomo "ułatwić weryfikację wiarygodności płatniczej firmy".  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2014-07-14 10:36

Pobieranie opłat za wpis do "prywatnych" rejestrów przedsiębiorców
Ministerstwo Gospodarki otrzymuje szereg sygnałów oraz wniosków o interwencję, w związku z mnożącymi się w obrocie gospodarczym kolejnymi firmami „prowadzącymi rejestry”. Firmy te wykorzystują fakt rejestracji przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2013-09-13 15:03

Zaproszenie dla zgierskich przedsiębiorców
Komisja Inicjatyw Gospodarczych Rady Miasta Zgierza serdecznie zaprasza zgierskich przedsiębiorców na spotkanie, które odbędzie się w dniu 14 maja 2013 r. o godzinie 16.00 w Urzędzie Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II 16).  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2013-04-30 12:05

Ważne dla przedsiębiorców prowadzących detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych
Wydział Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Zgierza przypomina o obowiązku złożenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2013 roku pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w 2012 roku oraz dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2013 roku.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2013-01-10 12:40

Umowa na dofinansowanie projektu podpisana!
21 listopada 2012 r., w siedzibie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, Prezydent Miasta Zgierza dr Iwona Wieczorek podpisała umowę na dofinansowanie projektu pn. Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenu inwestycyjnego "Parku Przemysłowego Boruta Zgierz".  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2012-11-21 14:20

Ważne dla przedsiębiorców prowadzących detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych
W dniu 30 września 2012 roku upływa termin dokonania opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2012-09-17 13:42

Kolejna inwestycja współfinansowana z środków Unii Europejskiej w Zgierzu!
Projekt Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenu inwestycyjnego "Parku Przemysłowego Boruta Zgierz” otrzymał 80,67 % możliwych punktów po ocenie merytorycznej i zajął drugie miejsce w konkursie RPLD.03.04.00-7/11 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2012-09-07 11:36

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!
W związku z licznymi zgłoszeniami od przedsiębiorców na temat otrzymywania od firm komercyjnych pism z żądaniem wpłaty kwot za dokonanie wpisu do ich rejestrów przedsiębiorców (katalogów), przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2012-08-28 14:55

Dofinansowane szkolenia dla branży informatycznej w woj. łódzkim
Zapraszamy do udziału w szkoleniach dofinansowanych z EFS skierowanych do właścicieli, kadry zarządzającej i pracowników mikro i małych przedsiębiorstw (MMP) mających siedzibę lub oddział na terenie woj. łódzkiego.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2012-05-02 12:09

Bezpłatne szkolenia w ramach projektu "Gildia Aniołów Biznesu"
Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach, dofinansowanych w 100% ze środków UE w ramach projektu "Gildia Aniołów Biznesu".  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2012-05-02 11:08

Projekt "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia" - bezpłatne szkolenia
Uprzejmie informuję, że Izba Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej i Naukowej przystąpiła do konkursu w Działaniu 6.2 PO KL "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia".  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2012-05-02 10:07

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ogłasza konkurs na nabór wniosków o dofinansowanie
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedzibą w Łodzi, Instytucja Pośrednicząca II stopnia ogłasza konkurs nr RPLD.03.04.00-7/11 na nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania III.4 Rozwój otoczenia biznesu Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2012-01-31 08:39

Projekt "Społecznie znaczy ekonomicznie - spółdzielnia socjalna"
Jesteś osobą bezrobotną, chcesz założyć własny biznes? Może warto pomyśleć o przedsiębiorstwie ekonomii społecznej?  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2012-01-12 13:13

Projekt "Akcja Człowiek" dla organizacji pozarządowych
Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego w partnerstwie z Paritätischer Wohlfahrtsverband Landesverband Hessen, występującym w roli Partnera, od lutego 2012 r. rozpocznie realizację projektu w ramach "Akcji Człowiek".  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2012-01-11 09:30

Komunikat dla przedsiębiorców
Działając w trybie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97 z późn. zm.), Prezydent Miasta Zgierza przeniósł zawarte dotychczas w ewidencji działalności gospodarczej dane przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2011-12-29 15:16

Projekt "Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja"
Głównym celem projektu jest wzmocnienie sektora Ekonomii Społecznej (ES) w województwie łódzkim oraz wzrost zainteresowania tematem ES i możliwości zatrudnienia w sektorze ES przez kontynuację działalności Regionalnego Inkubatora Ekonomii Społecznej (RIES).  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2011-12-09 10:34

Zgierz nie dostał pieniędzy na rewitalizację
6 października 2011 r. marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień przedstawił listę projektów, które w ramach konkursu na rewitalizację obszarów problemowych uzyskały dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2011-10-27 08:21

Ważne dla przedsiębiorców
W dniu 1 lipca 2011 roku weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2011-07-21 14:02

Bezpłatne wsparcie doradcze dla Beneficjentów RPO WŁ
Zarząd Województwa Łódzkiego - jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - zaprasza Beneficjentów RPO WŁ do skorzystania z bezpłatnego wsparcia doradczego w zakresie przygotowania dokumentów dotyczących: wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, w tym studium wykonalności/biznes plan, dokumentacji związanej z rzeczową i finansową realizacją projektu, w tym wniosku o płatność, dokumentacji dotyczącej oddziaływania na środowisko, kwestie związane z zamówieniami publicznymi oraz zagadnienia z zakresu realizacji projektów w formule partnerstwa w projektach współfinansowanych ze środków RPO WŁ.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2011-07-14 15:46

Ważne dla przedsiębiorców prowadzących detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych
W dniu 31 maja 2011 r. upływa termin dokonania opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2011-05-19 12:59

Pozyskiwanie środków unijnych - bezpłatne szkolenie 12.10.2010 r.
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich z siedzibą w Podregionie Centralnym serdecznie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno-szkoleniowe nt. pozyskiwania środków unijnych w ramach poszczególnych programów operacyjnych.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2010-09-29 11:54

Transfer technologii w rozwoju gospodarczym na przykładzie sektora rolno-spożywczego - konferencja 25.10.2010 r.
Konferencja pn. "Transfer technologii w rozwoju gospodarczym na przykładzie sektora rolno-spożywczego", odbędzie się w Łodzi w dniu 25 października 2010 roku.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2010-09-29 11:18

Wystartował powszechny spis rolny, także przez internet
Dzisiaj (31.08.2010) rozpocznie się pierwszy od czasu naszego wstąpienia do Unii spis rolny.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2010-09-01 08:36

Projekt pt. "Łódzka Akademia Przedsiębiorczości 2010"
Wszystkich mieszkańców województwa łódzkiego, którzy mają ciekawe pomysły na biznes i marzą o otwarciu własnej firmy zapraszamy do udziału w Projekcie pt.: "Łódzka Akademia Przedsiębiorczości 2010" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII - Regionalne kadry gospodarki, Dzialania 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2010-08-06 13:22

Zadowoleni pracują lepiej
Wiele mówi się o konieczności poprawy wydajności pracy i obniżki kosztów. Natomiast mało kto wymienia zadowolenie z pracy wśród czynników sukcesu firmy, które można aktywnie kształtować. Niesłusznie.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2010-04-22 11:19

--- strona 1 z 2 ---
[ poprzednie >> ]
 

  Tekst: