Infoserwis > Społeczeństwo
| Wszystkie działy | Aktualności | Edukacja | Gospodarka | Kultura, Imprezy | Ogłoszenia | Ogłoszenia Innych Organów | Przetargi, Konkursy | Rolnictwo | Społeczeństwo | Sport, Rekreacja | Zdrowie |

Dofinansowanie do budowy podłączenia do kanalizacji sanitarnej - edycja II (dodatkowy nabór wniosków)
Gmina Miasto Zgierz realizuje zadanie pn: „Wsparcie budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz – edycja II" dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-06-04 11:35

Terapeuci od spraw uzależnień do dyspozycji
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że terapeuci uzależnień będą do Państwa dyspozycji i można się z nimi kontaktować telefonicznie.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-04-10 21:17

Spotkanie konsultacyjne nt. Budżetu Obywatelskiego
Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego zaprasza mieszkańców i mieszkanki Miasta Zgierza do podzielenia się swoimi opiniami i uwagami na temat dotychczasowych edycji Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego oraz zaproponowania zmian w kolejnych latach.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-02-27 09:31

Gmina Miasto Zgierz po raz kolejny pomaga pszczołom!
Walcząc z problemem spadku liczebności owadów zapylających, czego skutkiem jest nadmierna degradacja środowiska, Gmina Miasto Zgierz po raz kolejny podejmuje akcję przekazania mieszkańcom miasta Zgierza hoteli dla pszczół wraz z wkładem pszczelim w postaci kokonów pszczół murarek.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2020-01-17 10:51

Nowa krańcówka linii 1 - Parzęczewska/Staffa
w najbliższą sobotę - 21 grudnia 2019 r. zmieni się krańcówka dla linii numer 1. Od tego dnia punktem rozpoczynającym i kończącym bieg linii będzie krańcówka przy Parzęczewskiej/Staffa.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-12-17 12:15

Konsultacje społeczne
Konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-10-25 12:49

Możliwość przekroczenia poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10
Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10w województwie łódzkim w dniu 22.10.2019(PI=100 μg/m3–wartość 24-godzinna).  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-10-24 13:56

„Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń"
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zgierza o przystąpieniu do przygotowania projektu uchwały ustalającej ww. zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń dla miasta Zgierza.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-05-06 16:34

Raport o stanie Gminy Miasto Zgierz - debata z udziałem mieszkańców
Prezydent Miasta Zgierza do dnia 31 maja 2019 r. ma obowiązek przedstawienia Radzie Miasta Zgierza Raportu o stanie gminy.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2019-05-06 16:07

Wybory do Rady Osiedla 650-lecia - wyniki głosowania
W dniu 7 października 2018 r. odbyły się wybory do Rady Osiedla 650-lecia.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-10-08 10:26

Ankieta dla dorosłych mieszkańców Gminy Miasto Zgierz
na temat problemów społecznych występujących w mieście Zgierzu.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-09-11 10:50

Wybory do Rady Osiedla 650-lecia - październik 2018
W październiku br. upływa kadencja Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu. Przewidywany termin wyborów to dzień 7 października 2018 r.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-05-18 16:29

Wybory do Rady Osiedla Stare Miasto – wrzesień 2018
We wrześniu br. upływa kadencja Rady Osiedla Stare Miasto w Zgierzu. Przewidywany termin wyborów to dzień 30 września 2018 r.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-05-18 16:28

Uchwała antysmogowa dla województwa łódzkiego
Z dniem 1 maja 2018 r. wchodzi w życie uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-04-05 13:46

Nagrody Prezydenta Miasta Zgierza za osiągnięcia w dziedzinie kultury
Na podstawie uchwały Nr XXVIII/266/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Zgierza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie nagród.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-02-22 19:47

Dofinansowanie podłączenia budynku mieszkalnego do zbiorczego systemu kanalizacji
W trosce o poprawę stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie naszego miasta, w Urzędzie Miasta Zgierza trwają przygotowania do opracowania wniosku o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (WFOŚiGW) realizacji Programu wspierania budowy podłączeń budynków mieszkalnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz na lata 2018-2019.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-02-08 12:20

Dyżury wakacyjne w przedszkolach na rok szkolny 2017/2018
Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza informuje, że w bieżącym roku szkolnym 2017/2018 będą obowiązywały dyżury wakacyjne w niżej wymienionych placówkach:  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-01-17 14:57

Tytuły Honorowe - trwa przyjmowanie wniosków
Prezydent Miasta Zgierza informuje o możliwości przyznania przez Radę Miasta Zgierza w roku 2018 tytułów honorowych:  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-01-17 11:16

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu zaprasza na spotkanie opłatkowe - 5 stycznia 2018 r.
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu uprzejmie zaprasza wszystkich absolwentów i przyjaciół szkoły oraz swoich członków na tradycyjne spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w dniu 5 stycznia 2018 r. (piątek) o godz. 18.00 w lokalu szkoły.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-12-20 10:29

Konsultacje w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
W dniu 15 listopada 2017 r. o godz. 17:00 w sali 114 Urzędu Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II 16)odbędzie się II spotkanie - konsultacje w sprawie programu współpracy Gminy Miasto Zgierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-11-06 09:00

Planowane polowania zbiorowe w sezonie łowieckim 2017/2018
Informacja PZŁ Koła Łowieckiego "ODYNIEC" na temat planowanych polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2017/2018.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-10-24 10:08

Nabór na najem mieszkań w budynku przy ul. Chemików 9-11
Prezydent Miasta Zgierza ogłasza nabór na najem mieszkań w budynku przy ul. Chemików 9-11 w Zgierzu, inwestycja zrealizowana przez Gminę Miasto Zgierz.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-10-19 13:44

Konsultacje w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
W dniu 17 października 2017 r. o godz. 17:00 w sali 110 Urzędu Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II 16)odbędzie się spotkanie - konsultacje w sprawie programu współpracy Gminy Miasto Zgierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-10-17 11:15

Nowy wzór wniosku o Kartę Dużej Rodziny
Komunikat z 9sierpnia 2017 r. dotyczący nowego wzoru wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu wraz ze wzorami załączników.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-08-11 15:14

Komunikat MOPS - Program 500+
Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu (MOPS) dla każdego, kto chce kontynuować lub zacząć korzystać z programu 500+.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-07-31 15:59

Wybory do Rad Osiedli: Proboszczewice, Przybyłów, Podleśna - 17 września 2017
Prezydent Miasta Zgierza zarządził przeprowadzenie wyborów do Rady Osiedla Proboszczewice-Lućmierz, Przybyłów, Podleśna w Zgierzu na dzień 17 września 2017 r. w godzinach 8:00 - 20:00.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-07-07 14:01

Ankieta na temat zainteresowania rodziców żłobkami
Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi (BPPWŁ), na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, przeprowadza wśród rodziców dzieci w wieku do lat 3, ankietę nt. zainteresowania żłobkami.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-02-15 10:47

II sesja Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza
W dniu 13 lutego 2017 r. o godz. 10.30 w Urzędzie Miasta Zgierza (plac Jana Pawła II 16, sala konferencyjna)odbędzie się II sesja Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-02-13 08:44

Zostań Policjantem
Informacja dot. prowadzonych naborów do służby w Policji.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-02-10 14:49

Nagrody Prezydenta Miasta Zgierza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury - składanie wniosków
Wnioski o przyznanie nagród należy składać w terminie do dnia 31 marca 2017 roku za ubiegły rok kalendarzowy.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-02-02 10:33

--- strona 1 z 5 ---
[ poprzednie >> ]
 

  Tekst: