Pozyskiwanie środków unijnych - bezpłatne szkolenie 12.10.2010 r.


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich z siedzibą w Podregionie Centralnym serdecznie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno-szkoleniowe nt. pozyskiwania środków unijnych w ramach poszczególnych programów operacyjnych.

Szkolenie odbędzie się 12 października 2010 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgierzu (ul. Sadowa 6a) w godzinach 10.00-14.00.

W trakcie spotkania zostaną omówione zagadnienia związane z:

  • Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,
  • Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki - Priorytet: V, VI, VII, IX,
  • Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1, 8.2,
  • Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (opcjonalnie),
  • Dodatkowo podczas spotkania uczestnicy uzyskają informacje nt. nowo uruchomionego działania III.6 "Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw".

Zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 46 874 31 54 z P. Dorotą Tomczak lub mailowy w celu wypełnienia ankiety zgłoszeniowej zamieszczonej na stronie http://www.powiat.zgierz.pl.

"Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 realizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego".

Formularz zgłoszeniowy.

28.09.2010 r.
Na podst.
www.powiat.zgierz.pl

***

Przeczytaj też: Jesień kwitnie informacją.

Data publikacji: 2010-09-29 11:54