Stypendia dla najlepszych sportowców za 2011 r.


Od 1 grudnia 2011 r. Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta Zgierza prowadzi nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych Rady Miasta Zgierza za rok 2011. Stypendia będą przyznawane w oparciu o uchwałę Nr LIV/502/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2010 r. w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych Rady Miasta Zgierza.

Szczegółowe informacje

Data publikacji: 2011-11-28 14:13