Projekt "Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja"


Głównym celem projektu jest wzmocnienie sektora Ekonomii Społecznej (ES) w województwie łódzkim oraz wzrost zainteresowania tematem ES i możliwości zatrudnienia w sektorze ES przez kontynuację działalności Regionalnego Inkubatora Ekonomii Społecznej (RIES).

Grupy docelowe:

 • Osoby fizyczne (OF)
 • Podmioty ekonomii społecznej (PES)
 • Instytucje ekonomii społecznej (IES)

Grupy priorytetowe:

 • Osoby w wieku 50+
 • Osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne
 • Osoby powracające na rynek pracy
 • Osoby niepełnosprawne
 • Osoby wychodzące z uzależnień
 • Osoby niezatrudnione, korzystające ze świadczeń społecznych
 • Osoby zamieszkujące obszary wiejskie i miasta do 25 tys. mieszkańców

Co oferujemy w projekcie?

 • Usługi informacyjno-konsultacyjne
 • Szkolenia (dla PES, IES, OF)
 • Doradztwo indywidualne i grupowe według zidentyfikowanych potrzeb
 • Usługi wspierające sieć Regionalnych Inkubatorów Ekonomii Społecznej
 • Usługi prawne, marketingowe, księgowe

Zainteresowanych uczestnictwem w projekcie prosimy o kontakt:

Biuro Projektu:
Fundacja Studiów Europejskich - Instytut Europejski w Łodzi, ul. Piotrkowska 262/264, 90-361 Łódź, tel.: (42) 291 03 16, fax: (42) 637 05 86.

Anna Krasińska
Julia Perlińska-Mieszek

Szczegółowe informacje o projekcie (plik .pdf).

Data publikacji: 2011-12-09 10:34