Projekt "Akcja Człowiek" dla organizacji pozarządowych


Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego w partnerstwie z Paritätischer Wohlfahrtsverband Landesverband Hessen, występującym w roli Partnera, od lutego 2012 r. rozpocznie realizację projektu w ramach "Akcji Człowiek".

Celem projektu jest wielokierunkowe wsparcie organizacji w zakresie zarządzania i finansowania działań trzeciego sektora oraz współpracy i partnerstwa w regionie. Wdrażany w ramach projektu model został przygotowany na podstawie doświadczeń pracy Pozarządowego Centrum Kompetencji w Niemczech.

Organizacje pozarządowe z terenu powiatu zgierskiego będą mogły skorzystać z cyklu szkoleń poświęconych tematyce: zarządzania organizacją i projektami, fundraisingu i zarządzania finansami, organizacji jako partnera oraz współdziałania z samorządem lokalnym. Dodatkowo będą one wspierane w postaci coachingu organizacyjnego. Swoimi doświadczeniami z pracy oraz współpracy z samorządami lokalnymi NGO objęte projektem będą wymieniać się podczas lokalnych Forum organizacji "socjalnych". Wybrane organizacje odbędą wizytę studyjną w Hesji.

Proces wdrażania modelu oraz rezultaty projektu zostaną przedstawione w trakcie 2 konferencji (zaplanowanych na początku oraz na koniec projektu), w których uczestniczyć będzie Partner niemiecki.

Projekt trwać będzie 8 miesięcy i zakończy się w październiku 2012 r.

Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt na adres mailowy: pawel.czekalski@gmail.com, bądź też na podany poniżej numer telefonu komórkowego.

Paweł Czekalski
Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego

ul. Wólczańska 51
90-608 Łódź
tel/fax (42) 630 78 47
tel. kom - 509 513 859
www.rada-lodzkie.org.pl

Data publikacji: 2012-01-11 09:30