Projekt "Społecznie znaczy ekonomicznie - spółdzielnia socjalna"


Jesteś osobą bezrobotną, chcesz założyć własny biznes? Może warto pomyśleć o przedsiębiorstwie ekonomii społecznej?

Zapraszamy do udziału w projekcie: Społecznie znaczy ekonomicznie - spółdzielnia socjalna.

Cel główny projektu

Wzmocnienie sektora Ekonomii Społecznej (ES) w województwie łódzkim poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia szkoleniowo-doradczego i finansowego.

Grupy docelowe

Projekt skierowany jest do OF z obszaru województwa łódzkiego oraz do delegatów osób prawnych (stowarzyszenia, fundacje etc.).

Grupy priorytetowe

  1. Osoby w wieku 50+
  2. Osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne
  3. Osoby niepełnosprawne
  4. Osoby wychodzące z uzależnienia
  5. Osoby niezatrudnione, korzystające ze świadczeń społecznych
  6. Osoby zamieszkujące obszary wiejskie i miasta do 25 tys. mieszkaoców

Rekrutacja

Pierwsza tura rekrutacji: styczeń - czerwiec 2012 r.

Zainteresowanych uczestnictwem w projekcie prosimy o kontakt:
Biuro Projektu:
Fundacja Studiów Europejskich - Instytut Europejski w Łodzi
ul. Piotrkowska 262/264
90-361 Łódź
Telefon: 42 291 03 42
Fax: 42 637 05 86
Katarzyna Kędzierska
Koordynatorka

Więcej informacji na stronie http://pupzgierz.pl/art/id/1044.

Na podst. http://pupzgierz.pl

Data publikacji: 2012-01-12 13:13