Projekt "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia" - bezpłatne szkolenia


Uprzejmie informuję, że Izba Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej i Naukowej przystąpiła do konkursu w Działaniu 6.2 PO KL "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia".

W ramach tego projektu uczestnicy otrzymują do 20 tys. zł wsparcia finansowego i po 600 zł/miesięcznie wsparcia pomostowego (od 6 do 12 miesięcy) na otworzenie działalności gospodarczej a także objęci są szkoleniem i doradztwem w tym zakresie.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej: www.izbagin.pl/ i www.pracodawcylodz.pl/. Deklarując uczestnictwo w projekcie nie ponosi się żadnych opłat zgłoszeniowych ani żadnych opłat z tytułu uczestnictwa w projekcie.

Kursy nauki jazdy - odpłatne (plik .pdf)

Janusz Gołygowski
Prezes Zarządu

Data publikacji: 2012-05-02 10:07