Ważne dla przedsiębiorców prowadzących detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych


W dniu 30 września 2012 roku upływa termin dokonania opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Miasta Zgierza (pok. 014) czynnej w godz. 8.00 - 15.00, we wtorki w godz. 8.00 – 17.00.
Wpłaty opłaty za korzystanie z zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych można dokonać także na konto nr 04 8783 0004 0017 2303 2000 0107 w Banku Spółdzielczym w Zgierzu.

Ponieważ w tym roku zarówno 29 września jak i 30 września przypadają w dni, w których Urząd Miasta Zgierza jest nieczynny (sobota oraz niedziela), ostatnim dniem, w którym można dokonać opłaty w kasie Urzędu Miasta Zgierza, jest piątek 28 września 2012 roku.

Niedokonanie opłaty w wyznaczonym terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W takim przypadku o wydanie nowego zezwolenia przedsiębiorca może wystąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Komunikat UMZ
Data publikacji: 2012-09-17 13:42