Pobieranie opłat za wpis do "prywatnych" rejestrów przedsiębiorców


Ministerstwo Gospodarki otrzymuje szereg sygnałów oraz wniosków o interwencję, w związku z mnożącymi się w obrocie gospodarczym kolejnymi firmami „prowadzącymi rejestry”. Firmy te wykorzystują fakt rejestracji przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Prowadząc działalność pod różnego rodzaju firmami zawierającymi określenia typu - Krajowy Rejestr Pracodawców, Rejestr Polskich Firm, Rejestr Polskich Podmiotów, Krajowy Rejestr Firm, Centralna Ewidencja i Rejestr, itp. - kierują do zarejestrowanych w CEIDG przedsiębiorców korespondencję z wezwaniem do zapłaty. Treść wezwania wprowadza w błąd i sugeruje konieczność wpłaty określonej kwoty - w przedziale od 72 zł do 248 zł - na konto podmiotu, którego dane wynikają z załączonego przekazu pocztowego.

Ministerstwo Gospodarki zwraca uwagę, że jedynym rejestrem publicznym ewidencjonującym przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), którą prowadzi Minister Gospodarki. Wpis do CEIDG jest bezpłatny. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG. Wszelkie wezwania do zapłaty nadesłane przez różne podmioty należy traktować jako ofertę komercyjną, nie związaną z CEIDG. Dokonanie zatem żądanej zapłaty jest całkowicie dobrowolne.

Nieuiszczenie opłaty nie rodzi żadnych skutków prawnych w CEIDG oraz wobec Ministra Gospodarki.

(na podstawie komunikatu Departamentu Handlu i Usług Ministerstwa Gospodarki)

Wydział Działalności Gospodarczej
Urzędu Miasta Zgierza

Data publikacji: 2013-09-13 15:03