"Akademia Zdrowia" - co o zdrowiu wiedzieć warto


Od lutego 2014 roku realizowany będzie projekt o profilu informacyjno-edukacyjnym pod nazwą "AKADEMIA ZDROWIA", kierowany do mieszkańców Zgierza, w formie cyklicznych, comiesięcznych wykładów (prelekcji), dostarczających wiedzy na temat najczęściej występujących zagrożeń zdrowotnych, zwłaszcza tych wynikających z niewłaściwego trybu życia, niewłaściwego odżywiania, braku aktywności fizycznej, nie wykonywania badań profilaktycznych.

Wykłady prowadzić będą lekarze specjaliści z zakresu poszczególnych dziedzin medycyny lub osoby, organizacje (stowarzyszenia, fundacje) zaproszone do omówienia wybranych zagadnień medycznych.

Patronat nad Programem "Akademia Zdrowia" obejmie Iwona Wieczorek - Prezydent Miasta Zgierza.

Cele projektu "Akademia Zdrowia" to:
- promowanie zdrowego stylu życia i właściwych nawyków zdrowotnych,
- rozpowszechnienie zasad profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców,
- dostarczenie wiedzy na temat najczęściej występujących zagrożeń zdrowotnych,
- wzrost świadomości zdrowotnej
- umożliwienie mieszkańcom bezpłatnych porad i konsultacji medycznych.

Wykłady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II 16, sala nr 114) w trzecią sobotę każdego miesiąca o godz. 11:00.

Pierwszy wykład inauguracyjny dotyczący epidemiologi najważniejszych zagrożeń zdrowia, aktualnych problemów zdrowotnych oraz ogólnych zasad postępowania służących zachowaniu i pomnażaniu zdrowia tzw. dekalog zdrowia wygłosi w dniu 22 lutego 2014 r. Magdalena Drzewicka - promotor zdrowia.

W kolejnych miesiącach wykłady dotyczyć będą: 
- profilaktyki nowotworowej 
- profilaktyki chorób serca 
- podstawowej edukacji diabetologicznej 
- profilaktyki chorób tarczycy 
- profilaktyki chorób narządu ruchu i osteoporozy 
- diagnostyki i leczenia otyłości oraz zasad prawidłowego żywienia 
- profilaktyki zakażeń górnych dróg oddechowych i alergicznych 
- profilaktyki zdrowia psychicznego 
- chorób oczu 
- chorób jamy ustnej i przyzębia

Ogłoszenia o tematyce kolejnych wykładów ukazywać się będą na stronach internetowych miasta, placówkach, jednostkach organizacyjnych i innych dostępnych miejscach publicznych na terenie Zgierza.

Prezydent Miasta Zgierza
Iwona Wieczorek
serdecznie zaprasza do udziału w projekcie "Akademia Zdrowia"
wszystkich, którzy chcą dbać o zdrowie i długo się nim cieszyć.

Data publikacji: 2014-01-27 14:06