Akcja "Pudełko życia" - od 10.04.2015 r.


Pudełko, które może uratować życie

W ramach działań podejmowanych na rzecz starszych, niepełnosprawnych i samotnych mieszkańców naszego miasta, z inicjatywy Zgierskiego Oddziału Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Zgierza, od kwietnia br. realizowana będzie akcja "Pudełko życia".

Ma ona na celu ułatwienie niesienia pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia, zwłaszcza w sytuacjach, gdy służby ratownicze muszą szybko reagować a brak kontaktu z osobą poszkodowaną (np. po udarze) może dramatycznie opóźnić ratunek.

W zwykłym plastikowym pudełku opatrzonym naklejką i ustawionym w lodówce umieszczone są bardzo ważne informacje dotyczące stanu zdrowia posiadacza pudełka tzw. karta informacyjna zawierająca też dyspozycje na wypadek ewentualnej hospitalizacji oraz instrukcja dotycząca przygotowania "pudełka życia" uwzględniająca ważne telefony alarmowe.

Lodówka, w której znajdzie się "pudełko życia" również oznaczona będzie naklejką - taką samą jak pudełko, co dla osoby udzielającej pomocy będzie sygnałem, że znajdują się w niej ważne informacje.

W pierwszym etapie akcji po "pudełka życia" mogą zgłaszać się osoby samotne po 60 roku życia.

W następnej kolejności dzięki wsparciu organizacyjnym i finansowym Zgierskiego Oddziału Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej "pudełka życia" będą mogły otrzymać wszystkie osoby mieszkające samotnie bez względu na wiek.

"Pudełka życia" dostępne będą od 10 kwietnia 2015 r. w:

  • Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zgierza,
    ul. ks. Jerzego Popiełuszki 3 a (pok. 2 i 3, I piętro)
  • Przychodni Rejonowej Nr 1, ul. Fijałkowskiego 2
  • Przychodni Rejonowej Nr 2, ul. Rembowskiego 36/40
  • Przychodni Rejonowej Nr 3, ul. Łęczycka 24 a
  • Przychodni Rejonowej Nr 4, ul. Staffa 10
  • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Długa 56

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Zgierza

Data publikacji: 2015-03-30 09:30