Spotkanie informacyjne nt. planowania i organizacji eksportu do Chin


Centrum Obsługi Inwestorów I Eksporterów w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, Izba Celna oraz China IPR SME Helpdesk zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne pn.: "Planowanie i organizacja eksportu do Chin oraz ochrona znaku towarowego w Chinach" 16 czerwca 2015 roku - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, Łódź, ul. Moniuszki 7/9, sala konferencyjna, I piętro.

Program

 • 9.30 -10.00 - Rejestracja
 • 10.00-13.00 - Eksport do Chin (Izba Celna):
  • wymiana towarowa z Chinami w ujęciu statystycznym i jej prognozy na najbliższe lata
  • regulacje prawne dotyczące eksportu towarów
  • dokonywanie zgłoszeń celnych w procedurach wywozowych w praktyce
  • wymagania dodatkowe (pozaekonomiczne) związane z wywozem różnych grup towarów
 • 13.00-14.00 - Ochrona znaku towarowego w Chinach (China IPR SME Helpdesk):
  • definicja
  • rejestracja znaku towarowego
  • postępowanie w przypadku naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy
 • 14.00-15.00 Sesja pytań do eksperta z China IPR SME Helpdesk

Michał Kłaczyński to ekspert China IPR SME Helpdesk. Prawnik wykształcony w USA (Harvard), Chinach (Sichuan University) i Polsce (UJ). Posiada doświadczenie w obsłudze międzynarodowych transakcji i inwestycji m.in. w USA, Chinach, Azji Południowo - Wschodniej i Azji Centralnej oraz doradztwie w zakresie ochrony własności intelektualnej. China IPR SME Helpdesk to projekt współfinansowany przez Unię Europejska oferujący darmowe narzędzia do zarządzania prawami własności intelektualnej.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać faksem (pod numer: (42) 291 98 41) lub emailem  (pod adres: izabela.kozlowska@lodzkie.pl). Termin przysyłania zgłoszeń: 11 czerwca 2015 roku.

Uprzejmie informujemy, że organizator zastrzega sobie prawo zapisania na listę uczestników nie więcej niż 3 osób z jednej firmy. Potwierdzeniem wpisania Państwa na listę uczestników spotkania będzie e-mail odesłany przez organizatora.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Serdecznie zapraszamy!

Data publikacji: 2015-06-05 11:28