Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach oraz Pierwszy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach


18 listopada - Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach
16-22 listopada - Pierwszy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

Antybiotykooporność jest obecnie jednym z podstawowych niebezpieczeństw dla zdrowia publicznego na całym świecie. Organizacje odpowiedzialne za zdrowie publiczne apelują o podjęcie natychmiastowych działań mających przeciwdziałać temu zjawisku.

Podnoszenie świadomości na temat następstw nadużywania antybiotyków jest niezwykle ważne, albowiem u progu XXI w. świat znalazł się w sytuacji gdzie możemy ponownie znaleźć się w erze bez antybiotyków.

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach został ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską i jest obchodzony corocznie w dniu 18 listopada w całej Europie.

W 2015 roku Światowa Organizacja Zdrowia ustanowiła Pierwszy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach, który odbywa się w dniach 16-22 listopada.

Powyższe inicjatywy stanowią wypełnienie zapisów Unii Europejskiej oraz Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie walki ze zjawiskiem oporności drobnoustrojów na antybiotyki. Celem ich jest podniesienie świadomości społeczeństwa na temat antybiotyków i zagrożenia dla zdrowia publicznego, jakim jest oporność na tę grupę leków. Narastanie tego zjawiska to w dużej mierze skutek niewłaściwego stosowania i nadużywania antybiotyków.

W Polsce kampania Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach realizowana jest w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. "Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2011-2015".

W związku z obchodzonym w Polsce w dniu 18 listopada Europejskim Dniem Wiedzy o Antybiotykach oraz w dniach 16-22 listopada 2015 r. Pierwszym Światowym Tygodniem Wiedzy o Antybiotykach zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami na ten temat i włączenia w kampanie:

INFORMACJE

dr n. o zdr. Beata Mazińska
Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej
Narodowy Instytut Leków
ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa
tel. 22 841 33 67

Data publikacji: 2015-11-17 11:51