Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli 2016/2017


W dniach od 10 maja 2016 r. do 16 maja 2016 r. odbędzie się postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2016/2017.

Szanowni Państwo,
informuję, że zgodnie z zarządzeniem Nr 23/VII/2016 Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2016/2017 w dniach od 10 maja 2016 r. do 16 maja 2016 r. odbędzie się postępowanie uzupełniające.

W postępowaniu tym prowadzony będzie nabór dzieci 4-6 letnich, które nie zostały przyjęte do przedszkoli w rekrutacji właściwej. Na podstawie art. 14 ust. 4b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) wskazuję Państwu, że wolnymi miejscami dla wyżej wymienionych dzieci dysponują oddziały przedszkolne zorganizowane w:
- Szkole Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi, ul. Piłsudskiego 1;
- Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Niepokoja, ul. Łódzka 2;
- Szkole Podstawowej nr 10, ul. Ozorkowska 68/70;
- Szkole Podstawowej nr 11, ul. Dubois 26;
- Szkole Podstawowej nr 12 im. Armii Krajowej, ul. Staffa 26.

Postępowanie uzupełniające zostanie przeprowadzone zgodnie z zasadami przyjętymi w rekrutacji właściwej poprzez stronę internetową www.zgierz.przedszkola.vnabor.pl. Oferta wszystkich jednostek biorących udział w elektronicznej rekrutacji uzupełniającej będzie dostępna w zakładce Oferta edukacyjna. Po wybraniu tej zakładki wyświetli się wyszukiwarka i lista jednostek.

Zachęcam do wzięcia udziału w postępowaniu uzupełniającym.
Z poważaniem
/-/ Przemysław Staniszewski
Prezydent Miasta Zgierza

Data publikacji: 2016-05-05 15:39