"Wyprawka szkolna" - udzielanie pomocy finansowej na zakup podręczników na rok szkolny 2016/2017


Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza informuje, że rodziny wychowujące uczniów niepełnosprawnych mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2016/2017.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017 w nieprzekraczalnym terminie do 7 września 2016 roku.

Warunki i zasady dofinansowania w BIP
Data publikacji: 2016-08-03 10:00