Nagrody Prezydenta Miasta Zgierza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury - składanie wniosków


Wnioski o przyznanie nagród należy składać w terminie do dnia 31 marca 2017 roku za ubiegły rok kalendarzowy.

Wzór wniosku oraz procedura dostępne na stronie BIP
Data publikacji: 2017-02-02 10:33