Do 15.04.2017 r. zostaną określone terminy postępowań rekrutacyjnych na rok szkolny 2017/2018


Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza informuje w sprawie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2017/2018

Zgodnie z art. 204 ust. 1-2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60):
  • Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 zostaną określone przez organ prowadzący do dnia 15 kwietnia 2017 r.;
  • Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria organ prowadzący poda do publicznej wiadomości do dnia 15 kwietnia 2017 r.

Komunikat UMZ

Data publikacji: 2017-02-06 15:23