Ankieta na temat zainteresowania rodziców żłobkami


Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi (BPPWŁ), na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, przeprowadza wśród rodziców dzieci w wieku do lat 3, ankietę nt. zainteresowania żłobkami.

Ankieta ta stanowi kontynuację badania dotyczącego edukacji przedszkolnej oraz opieki żłobkowej nad dziećmi do lat 3 realizowanego we wszystkich gminach województwa łódzkiego. 

Ze względu na mały stopień upowszechnienia opieki żłobkowej w województwie łódzkim, badanie ma na celu rozpoznanie przyczyn tego zjawiska. By właściwie planować rozwój form opieki nad dziećmi do 3. roku życia, ważne są opinie rodziców.

Dlatego zapraszamy rodziców dzieci w wieku do lat 3 mieszkających w województwie łódzkim do wypełnienia ankiety - https://goo.gl/forms/AuUZpZmCHYMZQFLw2.

Źródło: Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi

Data publikacji: 2017-02-15 10:47