Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół i przedszkoli


Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza informuję o dokumentach określających kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2017/2018.


Komunikat z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz  na rok szkolny 2017/2018:

Zgodnie z art. 204 ust. 1-2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) informuję, że kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria określa:

Wszystkie informacje w sprawie rekrutacji na stronie BIP

Komunikat
Wydziału Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza


    
Data publikacji: 2017-02-22 13:02