Komunikat dla rolników


dot. występowania szkód rolnych w uprawach w 2017 r.

Szanowni Państwo,
niniejszym zawiadamiam, iż w przypadku wystąpienia w roku bieżącym na terenie Państwa gospodarstw rolnych szkód w uprawach spowodowanych przez przymrozki wiosenne oraz inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne, informację o takich zdarzeniach należy zgłaszać do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Zgierza - pokój 222, tel. 42 714 31 51.

Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza
/-/ Bohdan Bączak

Data publikacji: 2017-05-30 15:35