Konsultacje w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018


W dniu 17 października 2017 r. o godz. 17:00 w sali 110 Urzędu Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II 16)odbędzie się spotkanie - konsultacje w sprawie programu współpracy Gminy Miasto Zgierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Komunikat UMZ
Data publikacji: 2017-10-17 11:15