Tytuły Honorowe - trwa przyjmowanie wniosków


Prezydent Miasta Zgierza informuje o możliwości przyznania przez Radę Miasta Zgierza w roku 2018 tytułów honorowych:

"HONOROWY OBYWATEL MIASTA ZGIERZA"
- za szczególny wkład wniesiony w rozwój miasta w skali kraju i na forum międzynarodowym - tytuł przyznawany osobom fizycznym, które nie są mieszkańcami miasta Zgierza.

 "ZASŁUŻONY DLA MIASTA ZGIERZA"
- za działalność na rzecz miasta Zgierza godną szczególnego uznania - tytuł przyznawany osobom fizycznym, prawnym i organizacjom społecznym.

Wnioski przyjmowane są do końca lutego 2018 r.

Szczegółowy opis procedury na stronie BIP:

Nadanie tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Zgierza"

Nadanie tytułu "Zasłużony dla Miasta Zgierza"
Data publikacji: 2018-01-17 11:16