Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2018/2019


Prezydent Miasta Zgierza określił terminy postępowań rekrutacyjnych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2018/2019.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2018/2019 (Zarządzenie nr 15/VII/2018 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 25 stycznia 2018 r.)

Kryteria rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz (Uchwała nr XXX/370/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2017 r.)

*****************

Terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2018/2019 (Zarządzenie nr 14/VII/2018 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 25 stycznia 2018 r.)

Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz (Uchwała nr XXX/369/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2017 r.)

Data publikacji: 2018-01-26 15:11