Wybory do Rady Osiedla Stare Miasto – wrzesień 2018


We wrześniu br. upływa kadencja Rady Osiedla Stare Miasto w Zgierzu. Przewidywany termin wyborów to dzień 30 września 2018 r.

W związku z powyższym, do dnia 21 czerwca 2018 r. Biuro Rady Miasta Zgierza (pokój 102 i 109) przyjmuje zgłoszenia kandydatur do Komisji Wyborczej ww. rady osiedla.
 
W skład komisji mogą wchodzić tylko wyborcy z okręgu wyborczego, który swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje obszar danej rady. Prezydent Miasta Zgierza spośród członków Komisji powołuje jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. W skład komisji wyborczej nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach oraz osoba będąca wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, przysposobionym oraz małżonkiem kandydata do rady.

Komunikat UMZ
Data publikacji: 2018-05-18 16:28