Przekroczenie poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego ozonu


Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi, zgodnie informacją przekazaną w dniu 10 sierpnia 2018 r. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi informuje, że w dniu 9 sierpnia 2018 r. o godz. 16:00 zanotowano przekroczenie poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego ozonu.

Przekroczenie zanotowano na stanowisku pomiarowym w m. Gajew, gm. Witonia (strefa łódzka, PL1002) w dniu 9.08.2018 r. o godz. 16:00, a wartość zanotowana na stanowisku pomiarowym wyniosła: 184 μg/m3.
 
Wartość poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego: 180 μg/m3.
Wartość poziomu alarmowego: 240 μg/m3

Obszar na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia: obszar o powierzchni 4384 km2 zlokalizowany w północnej części województwa (powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki, poddębicki, zgierski).
Liczba mieszkańców obszaru na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia: 439 tys. osób
 
W związku z prognozowanym przez IMGW na najbliższe dni wzrostem zachmurzenia oraz przelotnymi opadami deszczu, uwzględniając prognozy zanieczyszczenia powietrza publikowane na stronie www WIOŚ w Łodzi (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/maps/forecast/provinces/103) należy stwierdzić, iż w dniu 10.07.2018 r.  ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (PI=180 µg/m3) oraz poziomu alarmowego ozonu w powietrzu (PA=240µg/m3) będzie niższe niż w dniu wczorajszym.

Skutki zdrowotne oddziaływania ozonu
Pierwszymi objawami podrażnienia ozonem są chwilowe zaburzenia funkcji oddechowych, takie jak kaszel, płytki oddech, drapanie w gardle, senność oraz bóle głowy. Na wymienione dolegliwości najbardziej narażone są osoby poddane zwiększonemu wysiłkowi fizycznemu, zwłaszcza w porze letniej, gdy stężenia ozonu są najwyższe.
Długotrwała ekspozycja na to zanieczyszczenie może powodować podrażnienia górnego odcinka dróg oddechowych i napady duszności, bóle w klatce piersiowej, podrażnienia i swędzenie oczu, podrażnienia śluzówki oraz może przyczynić się do rozwoju chorób dróg oddechowych (nosa, gardła i płuc).
Przy ekstremalnych stężeniach ozon może prowadzić do wzrostu ciśnienia tętniczego, przyspieszenia tętna i obrzęku płuc.

W celu zmniejszenia narażenia na wysokie stężenia ozonu w powietrzu zaleca się unikanie przebywania na otwartej przestrzeni połączonego ze wzmożonym wysiłkiem fizycznym przez najbardziej narażone grupy ludności: osoby chore na choroby górnych dróg oddechowych i układu krążenia, osoby wieku podeszłym, dzieci, kobiety w ciąży.
Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska http://www.wios.lodz.pl/Aktualnosci,46

Komunikat Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Data publikacji: 2018-08-10 12:15