Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów RMZ


W dniu 27 sierpnia br., o godz. 15:15, w sali 110 Urzędu Miasta Zgierza (plac Jana Pawła II 16) odbędzie się posiedzenie Komisji

Porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Uwagi do porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał i zarządzeń zgłoszonych do Komisji.
  4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
  5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  6. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie posiedzenia.
Data publikacji: 2018-08-13 13:18