Posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej


W dniu 20 sierpnia 2018 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta Zgierza (sala 110) odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej

Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Uwagi do porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał dekretowanych do Komisji.
  4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
  5. Wolne wnioski.
  6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  7. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
  8. Zamknięcie posiedzenia.
Data publikacji: 2018-08-20 12:29