Posiedzenie Komisji Rewizyjnej RMZ


W dniu 27 sierpnia 2018 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Miasta Zgierza (sala 110) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Uwagi do porządku obrad.
  3. Informacja nt. działalności TBS Sp. z o.o.
  4. Bieżąca analiza zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza wydanych w okresie pomiędzy posiedzeniami Komisji.
  5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
  6. Wolne wnioski.
  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  8. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
  9. Zamknięcie posiedzenia.
Data publikacji: 2018-08-20 12:31