Posiedzenie Komisji Statutowo - Prawnej RMZ


W dniu 24 września br., o godz. 15:45, w pok. 109 Urzędu Miasta Zgierza (plac Jana Pawła II 16) odbędzie się posiedzenie Komisji

Porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Uwagi do porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał zgłoszonych na sesję RMZ.
  4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
  5. Wolne wnioski.
  6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  7. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
  8. Zamknięcie posiedzenia.
Data publikacji: 2018-09-12 12:14