Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ


W dniu 25 września br., o godz. 16:00, w sali 114 Urzędu Miasta Zgierza (plac Jana Pawła II 16) odbędzie się posiedzenie Komisji

Porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Uwagi do porządku obrad.
  3. Informacja o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Zgierza za I półrocze 2018 r.
  4. Zaopiniowanie projektów uchwał i zarządzeń zgłoszonych do Komisji.
  5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
  6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  7. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie posiedzenia.
Data publikacji: 2018-09-12 11:45