Posiedzenie Rady Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu


W dniu 19 września br., o godz. 17:15, w siedzibie Rady w Zgierzu, przy ul. Dubois 15 odbędzie się posiedzenie Rady Osiedla

Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia Rady Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Uwagi do porządku obrad.
  3. Zapytania i wnioski członków Rady Osiedla oraz mieszkańców.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady na II półrocze 2018 r.
  5. Propozycje do projektu budżetu miasta Zgierza na 2019 r.
  6. Sprawozdanie z prac Zarządu Osiedla między posiedzeniami.
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  8. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  9. Zakończenie posiedzenia.
Data publikacji: 2018-09-12 11:49