Nowi członkowie Rady Osiedla Stare Miasto


Komisja Wyborcza uznaje niżej wymienionych zarejestrowanych kandydatów za wybranych na członków Rady Osiedla Stare Miasto w Zgierzu:


OBWIESZCZENIE
KOMISJI WYBORCZEJ DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RADY OSIEDLA STARE MIASTO W ZGIERZU
Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2018 ROKU

Data publikacji: 2018-09-14 15:38