Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, sporządzonego dla lasów stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz


Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, sporządzonego dla lasów stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz.


Projekt dostępny będzie do publicznego wglądu w dniach od 14 września 2018 roku do 12 listopada 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16, 95-100 4 Zgierz, p. 222 w godzinach pracy urzędu.

Prezydent Miasta Zgierza
/-/ Przemysław Staniszewski
Data publikacji: 2018-09-14 15:40