WYPRAWKA SZKOLNA 2018 - komunikat dla rodziców


dotyczący udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych „WYPRAWKA SZKOLNA 2018”.

Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza informuje, że rodziny wychowujące uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r.

Szczegółowe informacje na stronie podmiotowej BIP
Data publikacji: 2018-09-21 11:35