I posiedzenie Rady Osiedla Stare MIasto w Zgierzu


I posiedzenie IV kadencji Rady Osiedla Stare Miasto w Zgierzu odbędzie się 9 października 2018 r., godz. 17.30 w Urzędzie Miasta Zgierza (sala 114)

Porządek obrad:
 1. Otwarcie I posiedzenia Rady Osiedla Stare Miasto w Zgierzu i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Wydanie zaświadczeń nowo-wybranym członkom Rady.
 4. Złożenie ślubowania przez członków Rady.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • wyboru Przewodniczącego Rady Osiedla Stare Miasto w Zgierzu,
 • ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Osiedla Stare Miasto w Zgierzu,
 • wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla Stare Miasto w Zgierzu,
 • wyboru Przewodniczącego Zarządu Osiedla Stare Miasto w Zgierzu,
 • ustalenia liczby członków Zarządu Osiedla Stare Miasto w Zgierzu,
 • wyboru Wiceprzewodniczącego Zarządu Osiedla Stare Miasto w Zgierzu,
 • wyboru członków Zarządu Osiedla Stare Miasto w Zgierzu.
6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania mieszkańców.
7. Zakończenie posiedzenia.
Data publikacji: 2018-10-08 09:08