Posiedzenie Rady Osiedla Proboszczewice-Lućmierz w Zgierzu


Posiedzenie Rady Osiedla Proboszczewice-Lućmierz odbędzie się 30 października (wtorek) o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Ozorkowskiej 68/70 w Zgierzu.

Proponowany porządek obrad:    
  1. Otwarcie posiedzenia Rady Osiedla Proboszczewice – Lućmierz w Zgierzu.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zapytania i wnioski mieszkańców.
  4. Propozycje budżetowe do zrealizowania planu budżetowego na 2018 rok.
  5. Propozycje do planowanych inwestycji na 2019 r.
  6. Omówienie imprezy Zakończenie Lata.
  7. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie między posiedzeniami.
  8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  10. Zakończenie posiedzenia.
Data publikacji: 2018-10-26 13:54