Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMZ


W dniu 6 listopada br., o godz. 15:00, w sali 114 Urzędu Miasta Zgierza (plac Jana Pawła II 16) odbędzie się posiedzenie Komisji

Porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Uwagi do porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał i zarządzeń zgłoszonych do Komisji.
  4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
  5. Podsumowanie pracy Komisji w kadencji 2014 - 2018.
  6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie posiedzenia.
Data publikacji: 2018-10-26 15:15