Posiedzenie Rady Osiedla Piaskowice-Aniołów


W dniu 7 listopada br. o godz. 17.30 w Urzędzie Miasta Zgierza (sala 110) odbędzie się posiedzenie Rady.

Proponowany porządek obrad:   
 1. Otwarcie posiedzenia Rady Osiedla Piaskowice-Aniołów w Zgierzu.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zapytania i wnioski mieszkańców.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 5. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla Piaskowice-Aniołów w Zgierzu,
 6. wyboru Przewodniczącego Zarządu Osiedla Piaskowice-Aniołów w Zgierzu,
 7. wyboru Wiceprzewodniczących Zarządu Osiedla Piaskowice-Aniołów w Zgierzu,
 8. wyboru członków Zarządu Osiedla Piaskowice-Aniołów w Zgierzu.
 9. Propozycje zmian do budżetu Rady Osiedla na 2018 rok.
 10. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie między posiedzeniami.
 11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 12. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 13. Zakończenie posiedzenia.
Data publikacji: 2018-11-06 14:10